Vrijwilligers en hun rechten en plichten

Wanneer we het hebben over een vzw, denken we vrijwel automatisch aan de vele vrijwilligers. In bijna alle vzw’s zijn immers vrijwilligers actief. Het succes van een vzw is dan ook vaak voor een groot deel afhankelijk van deze vrijwilligers en van hun inzet. Zij helpen bijvoorbeeld bij de vele georganiseerde activiteiten of staan in voor het begeleiden van projecten.

Maar wat zijn nu de rechten en plichten van deze vrijwilligers? Genieten zij bescherming bij de uitvoering van hun ‘taak’? Hebben zij recht op een vergoeding? Het zijn maar een aantal vragen die door de Wet op het Vrijwilligerswerk (3 juli 2005) worden beantwoord. Deze vrijwilligerswet legt namelijk de basisregels vast van het vrijwilligerswerk en beschermt vrijwilligers in hun functie. We zetten de belangrijkste rechten en plichten even op een rij.