Ontbinding en vereffening

De ontbinding van een vzw kan op drie manieren plaatsvinden: ontbinding van rechtswege, gerechtelijke ontbinding en vrijwillige ontbinding.

Ontbinding van rechtswege

De ontbinding van rechtswege is de ontbinding omwille van bepaalde statutaire bepalingen. Zo zal de vzw onder andere ontbonden worden wanneer de duur ervan is verstreken of wanneer het doel van de vzw bereikt werd.

Gerechtelijke ontbinding

De gerechtelijke ontbinding vindt plaats door een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg.

Vrijwillige ontbinding

Bij een vrijwillige ontbinding is het de algemene vergadering van de vzw is besluit tot ontbinding over te gaan.