Hoe richt ik een vzw op?

Voor de oprichting van een vzw moet men een aantal stappen volgen. Hierbij is het belangrijk dat men voor elke stap voldoende tijd neemt en alles zorgvuldig overloopt.

De oprichting van een vzw bestaat uit vijf stappen:

  1. De opmaak van de ontwerpstatuten;
  2. De oprichtingsvergadering;
  3. De neerlegging van de oprichtingsakte en verwerving van rechtspersoonlijkheid;
  4. De publicatie van de oprichting;
  5. Het bekomen van een ondernemingsnummer.

In dit hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op de oprichting van een vzw en de daarmee gepaard gaande formaliteiten en kosten. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de (verplichte) inhoud van de statuten van de vzw.