Welkom bij vzw start.

Een initiatief van Vandelanotte

Sinds het begin van de 20e eeuw kennen vzw’s een enorme groei. We vinden hen dan ook in heel wat uiteenlopende sectoren terug, denk maar aan sportverenigingen, jeugdbewegingen, verenigingen die een sociaal doel nastreven, enz.

De wet van 27 juni 1921 die verenigingen zonder winstoogmerk regelt, werd in 2002 voor het laatst gewijzigd. De hervormingen legaliseerden enerzijds een aantal principes uit de rechtsleer en rechtspraak en creëerden anderzijds een duidelijk wettelijk kader voor de talloze vzw’s en soortgelijke organisaties in ons land. Daarnaast werd ook een boekhoudkundig kader opgericht én werden er gerichte maatregelen genomen om de werking van vzw’s en verenigingen te verbeteren.

Deze website geeft u een overzicht van de op vandaag geldende voorschriften en spelregels. Wat is een vzw nu eigenlijk precies? Hoe kan ik een vzw oprichten? Aan welke spelregels moeten vzw’s zich na oprichting houden?

Aan de hand van vijftien uiteenlopende topics wordt dieper ingegaan op alle aspecten waarmee u als oprichter, lid, vrijwilliger of bestuurder rekening moet houden.

Bekijk de voorschriften
Lees enkele veelgestelde vragen

We vergeten je nooit!

In memoriam

Collega Bart werkte met hart en ziel aan deze website.
Hij was een gedreven en creatief jurist, altijd enthousiast en altijd dienstvaardig.
Geboren op 20 mei 1975, verliet hij ons na een harde strijd op 7 september 2014.
Bart leed aan Muco.

Onder zijn impuls kwam een sterke en gedreven werkgroep voor de non-profitsector tot stand.

Via deze weg zetten wij graag zijn werk verder!