vdllogo.jpg

VZWStart.be

Omdat een VZW meer is dan zomaar een vereniging

vzwstartheader (1).jpg

Welkom op onze website!

De wet van 27 juni 1921 die de verenigingen zonder winstoogmerk regelt, werd voor het laatst in 2002 grondig gewijzigd (Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (hierna V&S-Wet)). De hervormingen beoogden enerzijds om een aantal principes uit rechtsleer en rechtspraak te legaliseren en anderzijds een duidelijk wettelijk kader te creëren voor de talloze VZW en soortgelijke organisaties die ons land rijk is en zo tot een grotere transparantie van de werking van de verenigingen ten aanzien van derden en van hun leden te komen. Daarnaast werd ook een boekhoudkundig kader aangeboden en zijn meer gerichte maatregelen genomen om de werking van verenigingen te verbeteren. 
Deze nieuwe wet bracht dan ook heel wat veranderingen met zich mee die voor elke VZW gevolgen hebben en van belang zijn.
Deze site heeft dan ook tot doel een overzicht te geven van de op vandaag geldende voorschriften en spelregels: wat is een VZW juist? Hoe richt men deze op? Aan welke  spelregels men zich moet houden eenmaal ze is opgericht?
Aan de hand van een 15-tal topics wordt een poging gedaan een goed overzicht te bezorgen van alle aspecten waar men als oprichter, lid, vrijwilliger of bestuurder van een VZW rekening mee moet houden.
We hopen alvast dat deze site een goede basis vormt.
Eventuele vragen die op de site niet worden beantwoord kunnen steeds via de contactknop worden gesteld. 
Ook indien u bijstand wilt bij de oprichting van uw VZW of een complexere vraag of probleem wenst opgelost te zien mag u ons steeds contacteren. We zullen u met plezier bijstaan.
 
Met vriendelijke groeten,
Het VZWstart.be team